Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

TUTAJ DOWIESZ SIĘ JAK CHRONIĘ TWOJE DANE OSOBOWE

§1 Definicje
Bloger - autorka bloga Welcome To Melodylaniella Land - znajdującego się pod adresem melodylaniella.blogspot.com, zwanego dalej Blogiem.  W razie wątpliwości i pytań Bloger dostępny jest pod adresem: melodylaniella@gmail.com

Czytelnik - osoba odwiedzająca i komentująca Blog, a także biorąca udział w konkursach na nim organizowanych i konkursach organizowanych na przynależnych do Bloga kanałach społecznościowych


§2 Pliki Cookies & Linki afiliacyjne
Na Blogu używane są technologie takie jak pliki cookies oraz linki afiliacyjne. Pliki te służą do analizowania zachowań na stronie, kliknięć, personalizacji odpowiednich treści (także reklamowych) oraz definiowania Czytelników korzystających z Bloga. Linki afiliacyjne mają za zadanie definiowanie Czytelników przechodzących z Bloga na strony partnerskie (sklepy, inne blogi, witryny i portale). Dane te gromadzone i przetwarzane są przez strony partnerskie i jest to proces niezależny od Blogera.

§3 Google Analitics
Blog połączony jest trwale z platformą Google Analitics, która pobiera anonimowe dane na temat Czytelników Bloga i ich działań na Blogu. Dane te gromadzone są na platformie i służą jedynie celom statystycznym, ale mogą być ujawniane przez Blogera w postaci podsumowującej stronom trzecim, takim jak firmy czy agencje reklamowe chętne podjęcia współpracy. Dane te nie pozwalają jednak na identyfikację konkretnego Czytelnika.

§4 Organizacja konkursów / Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników Bloger otrzymuje jedynie w momencie organizacji konkursów na Blogu lub platformach stanowiących jego social media. Tym samym każdy Czytelnik biorący udział w konkursie organizowanym przez Blogera zgadza się na późniejsze przekazanie danych osobowych na maila: melodylaniella@gmail.com . Dane te Bloger przechowuje i przetwarza zgodnie z wymogami prawa polskiego oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE). Zgodnie z ustaleniami RODO Czytelnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do zapomnienia czyli usunięcia jego danych lub wprowadzenia zmian w danych osobowych. Bloger nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym firmom ani instytucjom, chyba że regulamin konkursu mówi inaczej, a Czytelnik wyraża na to zgodę poprzez jego akceptację i wzięcie udziału w konkursie (zastosowanie w przypadku organizowania konkursu i wysyłki nagród przez osoby inne niż Bloger). Dane osobowe służą Blogerowi jedynie w celach wysyłki nagrody i po ich wysłaniu są bezpowrotnie usuwane. 

Niezależnie od powyższego dane osobowe mogą być przez Blogera przekazane osobom, instytucjom, policji w wyniku postanowienia sądu lub innego uprawnionego organiu Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie działań. Dane osobowe mogą również być ideksowane przez wyszukiwarkę osobową jeśli zostaną one przez Czytelnika oznaczone jako publiczne (dane w komentarzach takie jak: nick, nazwiska, maile, linki itp.)

§5 Funkcje społecznościowe
Bloger pozwala na korzystanie z funkcji społecznościowych (polubienie, udostępnienie, przypięcie treści) w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywanie plików cookies administratorów wymienionych serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, Google +).

§6 Facebook & Instagram
Bloger prowadzi konta społecznościowe powiązane z Blogiem. Przechodzenie na te konta wiąże się z wykorzystaniem plików cookies tych serwisów oraz akceptacją ich polityki prywatności. 


§7 Komentarze i Formularz kontaktowy
W celu zapewnienia szybkiego kontaktu oraz wyrażenia opinii o Blogu lub koncie społecznościowym Bloger udostępnia możliwość komentowania.

Komentarze Instagram / Facebook - zapewniając możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, Bloger daje możliwość Czytelnikowi komentowania postów na Instagramie i Facebooku. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook oraz akceptacją polityki prywatności Instagram. Czytelnik odpowiada za treści umieszczane w swoich komentarzach.

Komentarze Blogger - na Blogu Bloger daje możliwośc komentowania wpisów przy pomocy platformy Blogger, Google + etc. w których Czytelnicy mogą logować się i tworzyć profile. Czytelnik rozumie i akceptuje politykę prywatności Blogger. Czytelnik odpowiada za treści umieszczane w swoich komentarzach.

0 Komentarze